Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Thông báo ngày nộp tiểu luận môn PGĐT

 Thông Báo

V/v nộp tiểu luận môn Phật giáo Đại thừa

- Theo lời yêu cầu của nhiều chư huynh đệ trong lớp cao học Phật giáo (lớp B1) về việc gia hạn nộp bài tiểu luận môn Phật giáo Đại thừa của TT. Chơn Minh.

- Chiều ngày 11/07/2013, Ban Cán Sự đã liên hệ với TT Tâm Đức (Trưởng phòng Đào Tạo Sau Đại Học) xin gia hạn nộp bài tiểu luận môn Phật giáo Đại thừa vào ngày thi môn Phật giáo Đại thừa, và được TT. Tâm Đức chấp nhận.

- Nay BCS Lớp xin thông báo đến chư huynh đệ: ra hạ thi môn Phật giáo Đại thừa của TT. Chơn Minh, chư huynh đệ cầm theo tiểu luận môn "Phật giáo Đại thừa" để nộp cho văn phòng (ngày thi cũng là ngày nộp tiểu luận). Lịch thi cụ thể văn phòng sẽ thông báo sau.

- Chúc chư huynh đệ nhiều sức khỏe và an lạc.

                                                                         TM. BCS thông báo

                                                                             T. Thị Minh

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Thông Báo Môn Tư Tưởng PGĐT (ngày 7.7.2013)Thông  Báo

Môn Tư Tưởng Phật Giáo Đại Thừa


-        Thi tại lớp: Thầy Chơn Minh thông báo ra hạ thi bài viết tại lớp (lịch thi cụ thể văn phòng sẽ thông báo sau). Thi những gì đã học (đề thi có 4 câu), phần Mật Tông không học không thi.

-        Tiểu luận: đề tài “Lịch sử hình thành tư tưởng đại thừa” (nêu lên các cuộc vận động xã hội và vận động tư tưởng). Bài tiểu luận huynh đệ tự làm rồi nộp về văn phòng, Thầy Chơn Minh không sửa bài.

-        Kính chúc huynh đệ ôn tốt và làm bài tốt.

 

                                                                                              T. Thị Minh

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Password gmail lớp cao học đã đổi lại là "quantheam"


       Password gmail của lớp cao học (caohocpg1@gmail.com) đã bị mất ngày 14/06/2013, Ban Cán Sự Lớp đã đổi lại password là “quantheam”
  Nay thông báo đến chư huynh đệ được liễu tri.
                                                             T. Thị Minh

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Thông Báo Hoãn Ngày Thi Môn Phật Giáo Đại ThừaThông Báo
Hoãn Ngày Thi Môn Phật Giáo Đại Thừa
Sáng ngày 28/5/2013, Văn Phòng sau đại học ra thông báo:
“Văn phòng đến hôm nay vẫn chưa liên lạc với thầy Chơn Minh,  thượng tọa trưởng phòng Sau đại học dạy để cho việc An cư kiết hạ của quý thầy cô được yên ổn nên cho lớp ra hạ thi, thời gian thi sẽ được thông báo sau. Còn nộp tiểu luận thì vẫn như lịch cũ.”
Như vậy, Hạ này, chư huynh đệ chúng ta an tâm ở “nhà” làm bài tiểu luận rồi. Đặc biệt chư huynh đệ phía bắc đỡ phải vất vả đi ra đi vào trong mùa an cư này.
Chúc huynh đệ làm bài tốt và có một mùa an cư an lạc.
TM.BCS Thông Báo
      T. Thị Minh

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

GỬI LỚP CAO HỌC (ngày 27/5/2013)

GỬI LỚP CAO HỌC
Hôm trước thầy Chơn Minh có thông báo với lớp là 25/4 al tức ngày 03/06/2013 thi môn Phật giáo Đại thừa.
Nhưng đến hôm nay văn phòng vẫn chưa liên lạc được với thầy Chơn Minh.
Theo thượng tọa trưởng phòng thì đợi 2 -3 hôm nữa nếu vẫn không liên lạc đc với thầy CM thì để ra hạ lớp thi, còn nếu liên lạc được thì lịch thi vẫn như cũ.
Văn phòng sẽ thông báo sớm đến lớp.
A di đà phật.

VĂN PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

TN. Thanh Hội

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Ngày Thi, Ngày Nộp Bài Thi Và Tiểu Luận

Thông  Báo

Ngày thi, ngày nộp bài thi và tiểu luận
(các môn đã có đủ)

-             13 giờ 30, ngày 17/5/2013 (8/4/Quý Tỵ), thi môn Phật Giáo Nguyên Thủy của TT. Viên Trí và nộp bài thi môn Văn Bản Học Pāli của Sư cô Liễu Pháp.
-             Ngày 3/6/2013 (25/4/Quý Tỵ), thi môn Phật Giáo Đại Thừa của TT. Chơn Minh và nộp bài thi môn Văn Bản Học Hán Tạng  của TT. Hạnh Bình.
-             Ngày 14/6/2013 (7/5/Quý Tỵ), nộp tiểu luận môn Văn Bản Học Pāli của Sư cô Liễu Pháp
-             Ngày 22/7/2013 (15/6/Quý Tỵ), nộp tiểu luận môn Phật Giáo Đại Thừa của TT. Chơn Minh và Văn Bản Học Hán Tạng của TT. Hạnh Bình.
-             Ngày 26/8/2013 (20/7/Quý Tỵ), nộp tiểu luận môn Phật Giáo Nguyên Thủy của TT. Viên Trí.